Semana Santa

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week genoemd) is in het  christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag.

Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd.

In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.

De Goede Week en Pasen wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste liturgische hoogfeest beschouwd; al wordt Kerstmis, tenminste in sommige delen van Europa, uitbundiger gevierd.

De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat bestaat uit de drie dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Met name in Spanje is de Semana Santa een zeer belangrijk evenement .

Zeker in het zuiden en zuidoosten van Spanje.

Plaatsen als Sevilla, Malaga, Granada en Murcia zijn bekend om hun processies.

De Semana Santa begint op Palmpasen (de zondag voor Pasen) en eindigt op Pasen zelf.

In bijna elk dorp of elke stad bestaan meerdere broederschappen (hermandades) die allen eigen processies organiseren en daar vaak het volledige voorafgaande jaar al mee bezig zijn.

Omringd door toeschouwers, muzikanten en boetelingen lijken van een afstand gezien de uitbundig versierde draagbaren (tronos of pasos) door de straten te zweven.

Er onder zwoegen, vaak uren lang achtereen, de dragers om hun zware tocht in slakkengang te volbrengen.

In feite is het een soort triomftocht, want voor leden van de broederschappen is het in plaats van een boetedoening juist een grote eer het beeld van Christus (voor in de stoet) of María (achter in de stoet) door hun stad of dorp te tillen.

Tienduizenden Spanjaarden en buitenlandse toeristen willen niets missen van de Semana Santa, de Spaanse Goede Week met de wereldberoemde processies die bezwangerd zijn met religieuze symboliek.

En terecht; waar in veel landen de religie ingetogen tradities voort heeft gebracht, zijn katholieke gedenkdagen in Spanje vaak gekoppeld aan uitbundig feestvieren.

De Semana Santa is een week van wisselende stemmingen, afhankelijk van wat er op de betreffende dag wordt herdacht.

Na Palmzondag, als de processie de jubelende stemming van de intocht van Jezus in Jeruzalem symboliseert, volgen de droeviger dagen.

De complete lijdensweg van Christus, van intocht, kruisiging tot verrijzenis, wordt middels de draagbaren uitgebeeld.

Vooral Goede Vrijdag is in dit verband indrukwekkend en emotioneel.

De processies trekken dan in volledige rouwstilte voorbij.

De overwinning op de dood wordt gevierd op Domingo de la Resurrección (paaszondag).

Voor meer informatie over de processies kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente of kijken in uw plaatselijke krant, hoewel de meeste processies in verband met Covid-19 helaas niet door kunnen gaan.

Via deze link kunt u een video over de semana santa bekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.